Szanowni Państwo, świat wokół nas nieustannie przyspiesza, zmienia się i zaskakuje w każdy możliwy sposób. Ma to szerokie konsekwencje, zarówno dla świata biznesu, jak i nauki.  W związku z tym w toku obrad SLZ 2023 będzie miało miejsce rozpoznanie współcześnie przełomowych dla ewolucji nauk o zarządzaniu trendów, koncepcji, strategii, metod, technik, technologii, a także innych krytycznych punktów zwrotnych.

Podjęta dyskusja pozwoli rozpoznać stan wiedzy, postrzegania i zrozumienia (lub niezrozumienia) wyłaniających się w ostatnich latach nurtów badawczych oraz rozwiązań, które zmieniają sposoby myślenia i działania w zakresie szeroko pojętego zarządzania organizacjami. W toku obrad wyłonione zostaną także współczesne „Game Changers” zarządzania, które w swoich kategoriach poznawczych wyznaczać będą priorytetowe w najbliższych latach kierunki, obszary, trendy, a nawet makro trendy badawcze. Wydarzenie będzie okazją zarówno do wymiany poglądów na temat przełomowych nurtów i rozwiązań jak i integracji środowiska.

Serdecznie zapraszamy,

mein_doskonala_nauka_on_white200x113

Podsumowanie SLZ